Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  14- 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski

Cele główne:

 • przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi czytać tekst ze zrozumieniem;
 • wie co to jest wyraz bliskoznaczny, potrafi podać przykłady;
 • wie co to jest antonim, potrafi podać przykłady;
 • potrafi wskazać w zdaniu podmiot i orzeczenie;
 • potrafi uzupełnić wykres graficzny zdania;
 • potrafi odmienić podane wyrażenie  przez przypadki w liczbie pojedynczej;
 • potrafi nazwać części mowy w zdaniu;
 • potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • wie co to jest epitet, porównanie oraz wyraz dźwiękonaśladowczy;
 • potrafi napisać zaproszenie na swoje przyjęcie urodzinowe

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

test , szablon zaproszenia przygotowany przez nauczyciela;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Przygotowanie do egzaminu.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega ( omówienie zasad, wykonywanie ćwiczeń, wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień).
 3. Podsumowanie.
 4. Pożegnanie uczniów.

II jednostka lekcyjna :

Temat: Jak napisać zaproszenie ?

 1. Powitanie uczniów.
 2. Zapoznanie uczniów z zasadami pisowni zaproszenia.
 3. Wykonanie przez każdego ucznia  zaproszenia.
 4. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply