Konspekt

 

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  14- 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat: Przygotowanie do egzaminu.

Cele główne:

 • przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi czytać tekst ze zrozumieniem;
 • potrafi przekształcić zdania z czasownikami w stronie czynnej w wypowiedzenia o konstrukcji biernej;
 • potrafi przekształcić zdania z mowy zależnej na niezależną i odwrotnie;
 • zna zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy ;
 • potrafi wskazać w tekście epitety;
 • potrafi podać argumenty uzasadniające tezę ;
 • potrafi omówić budowę fraszki;

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

test ;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega ( omówienie zasad, wykonywanie ćwiczeń, wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień).
 3. Podsumowanie.
 4. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

Leave a Reply