Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  14-7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat: Przygotowanie do egzaminu.

Cele główne:

 • przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi czytać tekst ze zrozumieniem;
 • potrafi uporządkować wydarzenia zgodnie z chronologią;
 • potrafi odmienić czasowniki przez osoby;
 • potrafi wypisać z tekstu rzeczowniki, czasowniki oraz przymiotniki;
 • potrafi stopniować przymiotniki;
 • potrafi określić rodzaj podanych rzeczowników;
 • potrafi określić czas, liczbę oraz osobę podanych czasowników;
 • zna zasady pisowni „ó” i „u”;
 • potrafi podać przykłady epitetów.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

test ;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega ( omówienie zasad, wykonywanie ćwiczeń, wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień).
 3. Podsumowanie.
 4. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply