Konspekt

Konspekt klasa IV

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Józef Piłsudski i niepodległa Polska

Temat: Polska odzyskuje niepodległość

Cele główne:

 • uczeń wie kim był Józef Piłsudski;
 • uczeń zna datę rozpoczęcia i zakończenia I wojny światowej;
 • uczeń wie po ilu latach zaborów Polska odzyskała niepodległość;
 • słuchanie z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • czytanie ze zrozumieniem;
 • utrwalenie i powtórzenie wiadomości;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie czym były legiony Polskie i kto nimi dowodził ( tzw. Legioniści Józefa Piłsudskiego);
 • wie jakie były zasługi Józefa Piłsudksiego dla państwa polskiego;
 • wie kiedy przypada Narodowe Święto Niepodległości;
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia;
 • aktywizująca burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

ilustracje przedstawiające Józefa Piłsudksiego, karty pracy, podręcznik do historii klasa IV “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy IV;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 • Józef Piłsudski.
 • I woja światowa.
 • Polska odzyskuje niepodległość.
 • Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego.

 

 

 

Leave a Reply