Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY O

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Historia ukryta w legendach.

Cele główne:

 • kształtowanie wiedzy na temat legendy polskiej;
 • doskonalenie płynności ruchów i precyzji kreślenia po śladzie;
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wyrazów;
 • poznanie graficznego obrazu litery „F”, „f”;
 • poznanie słów i melodii nowej piosenki.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna melodię hejnału Mariackiego;
 • wie gdzie leży dawna stolica Polski;
 • zna legendę o Smoku Wawelskim;
 • wie gdzie leży obecna stolica Polski
 • potrafi dostrzegać różnice miedzy tym co było dawniej a jest teraz;
 • zna graficzny obraz litery „F”, „f”;
 • zna słowa piosenki „Jesteś mamo skarbem mym”.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 3, 4, nożyczki, płyta CD , laptop, kolorowe kartki z bloku technicznego,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Spotkanie ze Smokiem Wawelskim.

 1. Hejnał z wieży Mariackiej – wysłuchanie hejnału.
 2. „ Kraków – dawna stolica” – pogadanka, oglądanie zdjęć ukazujących Kraków oraz mapę Polski.
 3. „Legenda o Smoku Wawelskim” – słuchanie legendy i rozmowa na temat jej treści.
 4. Sylwety do „Legendy o Smoku Wawelskim” – wycinanka.
 5. „Trójgłowy smok” – ćwiczenie graficzne i matematyczne z wykorzystaniem kart pracy.
 6. „Pomnik Smoka Wawelskiego” – oglądanie rzeźby oraz wykonanie ćwiczenia w karcie pracy.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Legendy naszej stolicy.

 1. „ Z Krakowa do Warszawy” – oglądanie mapy Polski.
 2. „Warszawa dawniej i dziś” – dzielenie się spostrzeżeniami z oglądania reprodukcji obrazu i zdjęcia na karcie pracy.
 3. „Korona Złotej Kaczki” – ćwiczenie graficzne w karcie pracy.
 4. „Zaczarowany fotel” – słuchanie wiersza, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów z wykorzystaniem karty pracy.
 5. „Wskaż właściwą drogę” wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Dzień mamy.

 1. Zapoznanie z melodią i słowami piosenki „Jesteś mamo skarbem mym”.
 2. Utrwalenie tekstu, próba improwizowania ruchem.
 3. Wykonanie laurki na dzień mamy.

 

Leave a Reply