Konspekt

Konspekt dla klasy 1

Opracowała: Anna Bryszewska

LEKCJA 13- 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Revision.

Temat: Review.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych
 • rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim

Cele szczegółowe: uczeń

 • utrwala dotychczas zdobytą wiedzę.
 • potrafi odpowiedzieć na proste pytania w języku angielskim.
 • potrafi samodzielnie rozwiązać zadania z zakresu zdobytej wiedzy.

Metody:

 • Metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań
 • Metody słowne: objaśnienia, instrukcje, rozmowy
 • Metoda ruchowa
 • Metoda atywizująca: gry i zabawy

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

 1. Powitanie uczniów.
 2. Proste pytania w języku angielskim na rozgrzewkę.
 3. Rozwiązywanie zadań utrwalających dotychczas zdobytą wiedzę.
 4. Zabawy ruchowe uzupełniające wiedzę.
 5. Pożegnanie klasy.

 

Leave a Reply