Konspekt

Konspekt dla klasy  „O”

Opracowała: Anna Bryszewska

Lekcja 14- 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Rooms

Temat: Furniture and adjectives.

Cele główne:

 • znajomość nazw pomieszczeń w języku angielskim
 • znajomość nazw mebli w języku angielskim
 • umiejętność odpowiedzi na proste pytanie w języku angielskim
 • znajomość podstawowych przymiotników opisujących

Cele szczegółowe- uczeń:

 • potrafi nazwać pomieszczenia w domu
 • potrafi nazwać niektóre z mebli w języku angielskim
 • potrafi opisać przedmiot prostymi przymiotnikami „big, small, hard, soft”

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń, metoda total phisical response (reagowanie całym ciałem);
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynności, przykład osobisty nauczyciela, utwory muzyczne, opowiadanie;
 • metody słowne: uczenie piosenek, opowiadanie bajki z pokazywaniem razem z nauczycielem.

Środki dydaktyczne:

Odtwarzacz płyt CD, pacynka sowa, flashcards rooms, flashcards furniture, piosenka „Teddy Bear”, bajka „Goldilocks and the three bears”, worek z przedmiotami „duży, mały, miękki, twardy”, piosenka „Walking walking”, wierszyk „Clap your hands”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Adjectives.

 1. Przywitanie piosenką „Good morning”
 2. Zapoznanie się pytaniem „What’s your name?”
 3. Piosenka „Teddy Bear”
 4. Zabawy z flashcards.
 5. Wierszyk „Clap your hands”
 6. Zabawa z opisem rzeczy w worku.
 7. Piosenka „Walking, walking”
 8. Bajka „Goldilocks and three bears”- utrwalenie nazw mebli.
 9. Pożegnanie wierszykiem „Goodbye goodbye”.

Leave a Reply