Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: Monika Monsen

Lekcja  9 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Przygotowanie do testu. Uzależnienia.

Cele główne:

  • uzależnienia, rodzaje i wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Cele szczegółowe: uczeń

  • opisuje rodzaje uzależnień,
  •  charakteryzuje wpływ uzależnień na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Metody:

  • pogadanka
  • dyskusja
  • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do biologii dla klasy VII „Puls życia”, ilustracje

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Uzależnienia.

  1. Charakterystyka terminu- Uzależnienia,
  2. Opis rodzajów uzależnień,
  3. Opis wpływu uzależnien na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka.

 

 

 

 

Leave a Reply