Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Monika Monsen

Lekcja  14 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przygotowanie do testu.  Budowa świata.

Cele główne:

  • uczeń charakteryzuje budowę otaczającego nas świata.

Cele szczegółowe: uczeń: 

  • wyjaśnia terminy- Substancja, Stan skupienia,
  • opisuje właściwości poszczególnych stanów skupienia.

Metody:

  • podające: pogadanka;
  • praktycznych działań;
  • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Budowa świata.

  1. Wyjaśnienie terminologii stosowanej w określaniu budowy świata ,
  2. Charakterystyka stanów skupienia,
  3. Charakterystyka różnic

Leave a Reply