Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja   15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Uzależnienia   

Cele główne: uczeń :

 • poznaje rodzaje uzależnień.
 • poznaje wpływ uzależnień na funkcjonowanie organizmu.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • charakteryzuje poszczególne rodzaje uzależnień,
 • opisuje wpływ uzależnień na prawidłowe funkcjnowanie organizmu,
 • charakteryzuje zachowanie asertywne.

Metody:

 • wyklad
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Uzależnienia.

 1. Opis rodzajów uzależnień,
 2. Omówienie wpływu uzależnień na funkcjonowanie organizmu człowieka,
 3. Omówienie terminu- Zachowanie asertywne w odniesieniu do sytuacji kontaktu ze środkami uzależniającymi.

 

 

Leave a Reply