Konspekt

Konspekt dla klasy  „O”

Opracowała: Anna Bryszewska

Lekcja 15- 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego:  Food.

Temat: Colourful fruit.

Cele główne:

 • znajomość nazw owoców języku angielskim
 • utrwalenie nazw kolorów w języku angielskim
 • umiejętność odpowiedzi na proste pytanie w języku angielskim

Cele szczegółowe- uczeń:

 • potrafi nazwać owoce
 • potrafi opisać owoc (kolor oraz wielkość)

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń, metoda total phisical response (reagowanie całym ciałem);
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynności, przykład osobisty nauczyciela, utwory muzyczne, opowiadanie;
 • metody sensoryczne: połączenie zmysłu smaku z angielskim słowem
 • metody słowne: uczenie piosenek i wierszyków.

Środki dydaktyczne:

Odtwarzacz płyt CD, pacynka owca, flashcards fruits, flashcards rooms and furnitures,  owoce do degustacji, piosenka „I see colours everywhere”, piosenka „Walking walking”, wierszyk „Clap your hands”,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

 1. Przywitanie piosenką „Good morning”
 2. Pytanie na rozgrzewkę „What’s your favourite colour?”
 3. Piosenka „Walking, walking”
 4. Zabawy utrwalające poznane słownictwo.
 5. Wierszyk „Clap your hands”
 6. Zabawy z flashcards- fruits.
 7. Piosenka „I see colours”
 8. Degustacja owoców. (zabawa w zgadywanie, „What is it?”)
 9. Pożegnanie wierszykiem „Goodbye goodbye”.

 

Leave a Reply