Konspekt

Konspekt dla klasy  V

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja 15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: W Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Temat: Ostatni Jagiellonowie

Cele główne: uczeń :

 • wie kim był Zygmunt I
 • wie kim był Zygmunt II August
 • wie co to był hołd pruski
 • wie czym była wolna elekcja

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wyjasnić kim były damy dworu
 • wie kim byli paziowie
 • zna czas bicia dzwonu Zygmunta

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, podręcznik do historii klasa V “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy V

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 • Zygmunt I
 • Zygmunt II August
 • Hołd Pruski
 • Wolna elekcja

 

 

Leave a Reply