Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja  15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Świat w okresie międzywojennym

Temat: Na frontach I wojny światowej

Cele główne: uczeń :

 • zna datę wybuchu I wojny światowej
 • potrafi wskazać bezpośrednie przyczyny wybuchu I wojny światowej
 • potrafi wyjaśnić na czym polegała wojna pozycyjna
 • wie czym była wojna na morzach
 • zna działanie planu wojny błyskawicznej
 • potrafi opisać koniec I wojny światowej

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie gdzie i kiedy doszło do podpisania traktatu brzeskiego.
 • zna przyczyny klęski państw centralnych
 • zna datę kapitulacji Niemiec
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza muzgów
 • test powtórzeniowy

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, podręcznik do historii klasa VII “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy VII,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 • Wybuch I wojny światowej

Leave a Reply