Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr  Monika Monsen

Lekcja  12 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Przygotowania do testu.  Produkcja roślinna.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów ze sposobami użytkowania ziemi,
 • charakterystyka zbóż uprawianych w Polsce,
 • charakterystyka procentowa użytków rolnych i zbóż w Polsce,

Cele szczegółowe: uczeń

 • charakteryzuje sposoby użytkowania ziemi,
 • wymienia zboża uprawiane w Polsce,
 • charakteryzuje wpływ terenu na rodzaj upraw.

Metody:

 • praca z podręcznikiem
 • pogadanka
 • wykład

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta Nowa”, tablica szkolna, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Produkcja roślinna.

 1. Omówienie upraw występujących w Polsce,
 2. Omówienie upraw zbóż w Polsce,
 3. Charakterystyka zależności występowania upraw roslinnych od terenu.

 

 

Leave a Reply