Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  15 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przygotowanie do testu.  Ciało stałe.

Cele główne:

  • uczeń charakteryzuje ciała stałe i ich właściwości.

Cele szczegółowe:

  • uczeń wyjaśnia termin- Ciało stałe,
  • uczeń opisuje właściwości ciał stałych (w tym właściwości mechaniczne).

Metody:

  • podające: pogadanka;
  • praktycznych działań;
  • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ciało stałe.

  1. Wyjaśnienie terminologii określającej ciała stałe,
  2. Charakterystyka ciał stałych,
  3. Charakterystyka właściwości ciał stałych,
  4. Charakterystyka ciał stałych w odniesieniu do sposobu ich wykorzystania.

Leave a Reply