Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA :  mgr Monika Monsen

Lekcja   16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego:  Przyroda

Temat:  Przygotowanie do testu. Podwodny świat   

Cele główne:

  • uczeń poznaje środowisko wodne i organizmy występujące pod wodą.

Cele szczegółowe: uczeń:

  • charakteryzuje warunki występujące pod wodą,
  • opisuje organizymy żywe występujące w świecie podwodnym,
  • charakteryzuje wpływ warunków świata wodnego na przystosowanie organizmów żywych do życia w wodzie.

Metody:

  • wyklad
  • pogadanka
  • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Podwodny świat.

  1. Opis warunków występujących w świecie podwodnym,
  2. Omówienie wpływu warunków świata podwodnego na przystosowanie się organizmów do życia pod wodą,
  3. Omówienie fauny i flory występującej w świecie wodnym.

 

 

Leave a Reply