Konspekt

Konspekt dla klasy  IV

Opracował mgr  Jakub Orłowski

Lekcja 16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Powtórzenie wiadomości cz. II

Temat: Przygotowanie do testów końcowych.

Cele główne:

 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości
 • przygotowanie do egzaminu

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie czym jest drzewo genealogiczne oraz czym są polskie symbole narodowe
 • potrafi wskazać po przykładowej dacie który to wiek
 • zna daty graniczne wojen światowych
 • wie, kim byli Lech Wałęsa i Maria Skłodowska-Curie
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, podręcznik do historii klasa IV “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy IV,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Powtórzenie wiadomości
 2. Przygotowanie do testu końcowego
 3. Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego

 

 

Leave a Reply