Konspekt

Konspekt do klasy VII

Opracował mgr  Jakub Orłowski

Lekcja 16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Powtórzenie wiadomości

Temat: Przygotowanie do testów końcowych. 

Cele główne:

 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości
 • przygotowanie do egzaminu

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wyrywkowo i swobodnie rozpoznać daną epokę historyczną i ją scharakteryzować
 • potrafi wskazać szereg istotnych cech i dat z danej epoki historycznej i uzasadnić swój wybór

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów
 • test powtórzeniowy

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, podręcznik do historii klasa VII “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy VII,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Powtórzenie wiadomości
 2. Przygotowanie do testu końcowego
 3. Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego

 

 

 

 

Leave a Reply