Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej 

Opracowała mgr Anna Guzińska 

Lekcja 16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego : Moja rodzina

Temat:  W rodzinie wszyscy wzajemnie sobie pomagamy.

Cele główne:

 • wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny,
 • rozwijanie słownictwa związanego z rodziną,
 • wdrażanie do angażowania się w pomoc domową,
 • rozwijanie przynależności do grupy społecznej – rodziny

Cele szczegółowe – dziecko:

 • kształci umiejętność współpracy i współdziałania,
 • docenia wzajemną pomoc,
 • wie, że może mieć wpływ na to, co dzieje się w domu,
 • przyzwyczaja się do stałych (obowiązków) prac domowych.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Dzieci siedzą przed tablicą tematyczną, na której umieszczono serię obrazków na temat: „I my pomagamy”.
 • Wypowiedzi dzieci na temat: W jaki sposób pomagają w domu?, Kto z ich pomocy jest zadowolony?, Czy czuje się z tego powodu szczęśliwy?, W jaki sposób sprawia przyjemność swoim bliskim?, Co robi tata i mama w domu”.
 • Zabawa ruchowa: „Dom” – dzieci siedzą w kręgu, podzielone zostały na cztery grupy. Każdej grupie przypisana została nazwa przedmiotu (krzesło, stół, lampa, szafka, itp.) lub nazwy domowników, (mama, tata, dziecko, babcia itp.). Wywołane przedmioty lub osoby zmieniały miejsca. Na hasło „dom” wszyscy zamieniali się miejscami.
 • Słuchanie wiersza J. Sucharzewskiej pt. „Mama” – wypowiedzi dzieci na temat postępowania chłopca, ocena jego zachowania.
 • „Pomocna dłoń” – odczytanie listu Skrzata do dzieci i na odrysowanych dłoniach na kartce wypisanie na poszczególnych palcach zobowiązań dziecka (w jakich czynnościach będzie pomagało?).
 • Zabawa pt. „Wielkie zamieszanie” – dzieci wcielają się w rolę różnych członków rodziny.

 

 

Leave a Reply