Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY O,

OPRACOWAŁA:   mgr Joanna Dębicka

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: ROOMS

Cele główne:

 • znajomość nazw pomieszczeń w domu w języku angielskim;
 • znajomość nazw pór roku w języku angielskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi nazwać pomieszczenia znajdujące się w domu;
 • zna nazwy zabawek;
 • wymienianazwy opisujące pogodę w języku angielskim;
 • wymienia pory roku w języku angielskim;
 • potrafi liczyć do 10 w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynności, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Telefon, głośniczek,p acynka „Cookie”, flashcards „rooms”, książka „Here’s Patch”, flashcards „Season song”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Rooms

 1. Powitanie piosenką „hello song”.
 2. „Season song”- przypomnienie nazw pór roku w języku angielskim.
 3. Piosenka „Rooms song” – powtórzenie pomieszczeń znajdujących się w domu.
 4. Memory game „rooms”.
 5. Pożegnanie piosenką „Bye, bye song”.

Leave a Reply