Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY O

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: W domu najlepiej.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny;
 • kształtowanie umiejętności odpowiedzialności za swoje słowa i obietnice;
 • kształtowanie umiejętności precyzyjnego kreślenia po wyznaczonym śladzie;
 • doskonalenie przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • doskonalenie rozpoznawania i nazywania kształtów podstawowych figur geometrycznych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wymienić członków rodziny ;
 • potrafi dokonać analizy postępowania bohaterów opowiadania ;
 • wie, że każdy musi być odpowiedzialny za swoje słowa i obietnice;
 • potrafi określić własne obowiązki domowe oraz rozumie konieczność sumiennego ich wykonywania;
 • umie precyzyjnie kreślić po wyznaczonym śladzie;
 • umie rozpoznać czynności domowe po ułożeniu puzzli;
 • wie na czym polega praca ludzi przedstawionych na planszy;
 • wie w jakim zawodzie pracują jego najbliżsi;
 • potrafi określić czynności ludzi przedstawionych na planszy;
 • wie jak wyglądają cyfry i potrafi wymienić je w odpowiedniej kolejności;
 • potrafi rozpoznać i nazwać kształty podstawowych figur geometrycznych.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 4,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Uroczystość dnia matki.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Kwiaty dla mamy.

 1. „Z rodzina najlepiej” – pogadanka na temat rodziny i jej członków.
 2. „Pięć minut” – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści.
 3. „Podział obowiązków w moim domu” – promyczkowe uszeregowanie.
 4. „Wazon dla mamy” – ćwiczenie graficzne na karcie pracy;
 5. „Domowe układanki” – puzzle z czynnościami domowymi.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Zawody naszych bliskich.

 1. „Poznajemy zawody” – omówienie planszy dydaktycznej.
 2. „Gdzie pracują moi najbliżsi” – wypowiedzi dzieci..
 3. „Ciekawe zawody” – omawianie zdjęć w karcie pracy.
 4. „Narzędzia potrzebne do pracy” – ćwiczenie w przyporządkowywaniu na karcie pracy.
 5. „Czary dla mamy” – ćwiczenie w przeliczaniu z wykorzystaniem karty pracy.
 6. „Geometryczne kwiaty” – ćwiczenie utrwalające pojęcia matematyczne na karcie pracy.

 

Leave a Reply