Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 15   – 12 maja

Nazwa bloku programowego: What do you do in your free time?

Temat: Yes, I can!

Cele główne:

  • kształtowanie umiejętności językowych;
  • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

  • uczeń poznaje nowe słownictwo;
  • uczeń utrwala użycie can i czasu present simple.

Metody:

  • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
  • ruchowa;
  • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :       Yes, I can!

  1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
  2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
  3. Uczniowie wykonują  zadania utrwalające.
  4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Leave a Reply