Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 15   – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Gramatyka.

Temat: Stopniowanie przymiotników.

Cele główne:

 • przygotowanie do testu na koniec roku;
 • nauka stopniowania przymiotników.

Cele szczegółowe:

 • uczeń utrwala wiedzę;
 • uczeń ćwiczy użycie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio,zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :      Poprawa testów.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia zasady tworzenia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.
 4. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Leave a Reply