Konspekt

Lekcja 1 –   15 września 

 Opracowała: mgr Anna Guzińska

Nazwa bloku programowego: Powiedz jak masz na imię?

Temat: Kodeks przedszkolaka.

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Uważnie słucha wiersza
 • Rozumie oraz przestrzega przyjętych zasad współżycia w grupie
 • Współuczestniczy w opracowywaniu kodeksu zachowania, odczytuje umowne symbole graficzne.
 • Reaguje na sytuacje zagrażające zdrowiu
 • Klasyfikuje zabawki pod względem jednego kryterium
 • Przelicza liczebnikami głównymi
 • Doskonali poczucie rytmu
 • Stosuje zwroty grzecznościowe

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”
 • Zabawy integracyjne z chustą
 • Wysłuchanie wiersz pt. Mam trzy latka”
 • Kodeks zachowania – rozmowa kierowana i graficzne opracowanie kodeksu zachowania
 • Każda zabawka ma swoje miejsce – przeliczanie i klasyfikowanie zabawek
 • Nauka piosenki pt. Do przedszkola idzie maluch”
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Bezpieczeństwo w przedszkolu – zabawa dydaktyczna kształtująca umiejętność przewidywania skutków niebezpiecznych sytuacji.
 • Zabawy ruchowe przy muzyce
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę

Leave a Reply