Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 1   – 15 września

Nazwa bloku programowego: Stories.
Temat: Alice in Wonderland: Part 1: Down the rabbit hole

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słowa z historyjki o Alicji;
 • Uczeń ćwiczy struktury czasu przeszłego.

Metody:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • Ruchowa;
 • Aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/drama/aliceinwonderland-ep01,  Komputer

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat : Alice in Wonderland: Part 1: Down the rabbit hole

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel utrwala z uczniami nowe słownictwo i zwroty.
 4. Uczniowie słuchają i odgrywają historyjkę i wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Leave a Reply