Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 15 WRZEŚNIA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Głoska a litera

Cele główne: Poznanie

 • Pojęć: głoska, litera, sylaba,
 • Zasad podziału głosek na samogłoski i spółgłoski,
 • Zasad podziału wyrazów na sylaby,

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Zna alfabet
 • Wie co to jest głoska ;
 • Wie co to jest litera ;
 • Wie co to jest samogłoska;
 • Wie co to jest spółgłoska;
 • Potrafi wskazać w wyrazie samogłoski;
 • Potrafi podzielić wyraz na sylaby i poprawnie przenosi do następnej linijki,
 • Potrafi podzielić wyraz na głoski i litery;
 • Potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej

Metody:

 • Podające: pogadanka;
 • Praktycznych działań;
 • Aktywizujące: burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia  klasa IV „Nowe słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Liczymy głosy, litery i sylaby

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie
 5. Pożegnanie uczniów.

II jednostka lekcyjna :

Temat: Samogłoski i spółgłoski w języku polskim.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie
 5. Pożegnanie uczniów.

 

Leave a Reply