Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 15 WRZEŚNIA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Uczymy się dyskutować na określony temat

Cele główne:

 • Poznanie zasad czytania ze zrozumieniem,
 • Poznanie zasad prowadzenia dyskusji,
 • Kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w dyskusji na dany temat,

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Czyta utwór poetycki ze zrozumieniem,
 • Wyjaśnia, jak rozumie utwór i jego fragmenty,
 • Wie co to podmiot liryczny,
 • Wie co to porównanie,
 • Umie wyjaśnić pojęcia przyjaźń, przyjaciel,
 • Potrafi wziąć udział w dyskusji i argumentować swoje poglądy,
 • Potrafi ułożyć krótki opis przyjaciela,
 • Potrafi podzielić wyraz na głoski, litery i sylaby,
 • Wie co to spółgłoski miękkie i twarde,

Metody:

 • Podające: pogadanka;
 • Praktycznych działań;
 • Aktywizujące: burza mózgów, metoda kosza i walizki

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń  klasa V „Nowe słowa na start”. Fragment powieści „Mały książę” A. de Saint-Exupery’ego.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Na czym polega sztuka przyjaźni?

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Czytanie wiersza i jego interpretacja
 4. Dyskusja
 5. Tworzenie opisu przyjaciela
 6. Przypomnienie wiadomości o głoskach i literach.
 7. Pożegnanie uczniów.

Leave a Reply