Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 1 – 15 września 2018

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat:  Jestem Starszakiem!, Las, plaża, góry, Ogród i warzywa- Dom i rodzina.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z nowymi kolegami i nauczycielem;
 • Jacy jesteśmy, jacy chcemy być, co lubimy w innych, a co nie;
 • Charakterystyka właściwych relacji w grupie;
 • Zapoznanie uczniów z różnorodnością środowisk naturalnych;
 • Charakterystyka różnych środowisk naturalnych ze wskazaniem na różnice i podobieństwa;
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem rodziny;
 • Charakterystyka rodziny na podstawie przykładów;
 • Charakterystyka i poznanie nazw różnych owoców i warzyw i ich praktyczne zastosowanie;
 • Charakterystyka ogrodu, jako domu dla warzyw i owoców i innych roślin.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna imiona swoich kolegów i nauczyciela- zwraca się do innych po imieniu;
 • Uczeń potrafi opisać, jakie zachowanie jest właściwe, a jakie nie;
 • Uczeń potrafi reagować we właściwy sposób w określonych sytuacjach;
 • Uczeń zna nazwy różnych środowisk naturalnych;
 • Uczeń charakteryzuje las, plażę i góry;
 • Uczeń potrafi wymienić różnice między środowiskami naturalnymi i konkrety charakterystyczne dla nich;
 • Uczeń opisuje swoją rodzinę;
 • Uczeń nazwy różnych warzyw i owoców i opisuje ich zastosowanie;
 • Uczeń opisuje i charakteryzuje pojęcie domu i ogrodu.

Metody:

 • Podająca- pogadanka, praca z podręcznikiem;
 • Oglądowa- praca z podręcznikiem i ćwiczeniami;
 • Problemowa- praca z ćwiczeniami, zgadywanka, praca z konkretami i ilustracjami, burza mózgów, praca z konkretami w środowisku naturalnym podczas wycieczki do pobliskiego lasu.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, eksponaty, kukiełki, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Jestem Starszakiem!.

 1. Zapoznanie  dziećmi i nauczycielem,
 2. Wyjaśnienie kim jest starszak,
 3. Zapoznanie z właściwymi i niewłaściwymi zachowaniami w grupie oraz umiejętne reagowanie w trudnych sytuacjach.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Las, plaża, góry.

 1. Omówienie środowisk naturalnych ze szczególnym wskazaniem na cechy charakterystyczne,
 2. Zapoznanie z organizmami, zwierzętami zamieszkującymi różne środowiska naturalne,
 3. Zapoznanie oraz poszukiwanie różnych organizmów i zwierząt zamieszkujących pobliski las podczas lekcji oraz zajęć integracyjno-aktywizujących.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Ogród i warzywa- Dom i rodzina.

 1. Omówienie wraz z dziećmi pojęcia rodziny,
 2. Scharakteryzowanie warzyw, jako rodziny,
 3. Omówienie i wskazanie różnic między warzywami oraz między członkami rodziny,
 4. Charakterystyka domu na podstawie przykładów oraz charakterystyka ogrodu, jako domu dla warzyw.

 

 

 

Leave a Reply