Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Skala, plan, mapa.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z terminologią używaną w kartografii;
 • Zastosowanie skalowania oraz odczyt skali zamiesznonej w legendzie mapy;
 • Przeliczanie skal planów i map

Cele szczegółowe:

 • Uczeń charakteryzuje skalę stosowaną w mapach;
 • Uczeń wyjaśnia termin- plan, skala oraz mapa;
 • Uczeń odczytuje i stosuje obliczenia skali.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”,  mapa.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Skala, plan, mapa.

 1. Omówienie terminów stosowanych w kartografii,
 2. Omówienie skali oraz jej odczytu z legendy mapy,
 3. Przeliczanie jednostek stosowanych przy skalowaniu w kartografii.

 

Leave a Reply