Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Genetyka DNA.

Cele główne:

 • Charakterystyka terminu- genetyka;
 • Wyjaśnienie zjawiska różnorodności cech indywidualnych;
 • Wyjaśnienie zasadności zastosowań genetyki w różnych dziedzinach nauki;
 • Określenie terminu- DNA oraz jego budowa.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń charakteryzuje terminy stosowane w zagadnieniach związanych z genetyką;
 • Uczeń opisuje zastosowanie genetyki w różnych dziedzinach nauki
 • Uczeń wyjaśnia pojęcie- DNA oraz budowę poszczególnych części łańcucha DNA.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Genetyka i DNA.

 1. Omówienie terminów związanych z genetyką,
 2. Charakterystyka zastosowań genetyki w różnych dziedzinach nauki,
 3. Charakterystyka łańcucha DNA,
 4. Omównienie budowy i poszczególnych części łańcucha DNA.

 

 

 

Leave a Reply