Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przyroda i jej składniki.

Cele główne:

 • Charakterystykia terminu- przyroda;
 • Charakterystyka składników ożywionych i nieożywionych przyrody;
 • Charakterystyka zastosowań poszczególnych zmysłów do poznawania przyrody

Cele szczegółowe:

 • Uczeń charakteryzuje pojęcie- przyroda;
 • Uczeń wymienia składniki przyrody z uwzględnieniem podziału na ożywione i nieożywione;
 • Uczeń charakteryzuje zmysły stosowane przy poznawaniu przyrody.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przyroda i jej składniki.

 1. Omówienie pojęcia- przyroda,
 2. Omówienie składników przyrody z uwzględnieniem podziału na ożywione i nieożywione,
 3. Charakterystyka zmysłów człowieka stosowanych do poznania przyrody.

 

 

 

Leave a Reply