Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI
OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 1 – 15 WRZEŚNIA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski. Kształcenie kulturowe

Temat: Symbolika Grobu Nieznanego Żołnierza, symbole narodowe.

Cele główne:

  • Kształtowanie postaw patriotycznych
  • Budzenie wrażliwości na święta narodowe
  • Emocjonalne i racjonalne wiązanie uczniów z Ojczyzną
  • Rozwijanie szacunku dla symboli narodowych
  • Umiejętność pracy w grupie

Cele szczegółowe :

  • Zapoznanie uczniów z wydarzeniem historycznym związanym z Dniem
  • Niepodległości
  • Uzmysłowienie znaczenia wydarzeń związanych z tym świętem dla Polski
  • Poznanie znaczenia słowa „ojczyzna”
  • Uświadamianie ważności symboli narodowych

Metody:

  • dyskusyjne – praca z tekstem, własne wypowiedzi uczniów
  • podające- wykład informacyjny, pogadanka
  • problemowe z wykorzystaniem kart pracy, schematów
  • twórcze rozwiązywanie problemów
  • oglądowe – oglądowa – flaga, godło

Pomoce dydaktyczne :

teksty wierszy i opowiadań, ilustrację Grobu Nieznanego Żołnierza oraz inne związane z tematyką patriotyczną i historią Polski, karty pracy do analizy wiersza, hasła związane z wydarzeniami przedstawionymi w wierszu, nagranie hymnu państwowego, flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Przebieg lekcji:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Nasze symbole narodowe

  1. Wprowadzenie w tematykę patriotyczną poprzez wysłuchanie nagrania pieśni patriotycznej.
  2. Wykład informacyjny na podstawie, którego uczniowie dokonują analizy daty 11 listopada.
  3. Uczniowie otrzymują trzy ilustracje związane z Dniem Niepodległości, ich zadaniem jest wskazanie cech wspólnych, oraz symboli narodowych.
  4. Zapoznanie się z treścią wiersza Józefa Krajeńskiego “Grób Nieznanego Żołnierza”
  5. Podawanie skojarzeń związanych ze słowem ” ojczyzna “
  6. Praktyczne wykorzystanie symboli narodowych.
  7. Nawiązanie do polskich legend, które zawierają elementy historyczne i początki powstania symboli narodowych.

Leave a Reply