Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI
OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 1 – 15 WRZEŚNIA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski. Kształcenie kulturowe

Temat: Symbolika Grobu Nieznanego Żołnierza, symbole narodowe.

Cele główne:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych
 • Budzenie wrażliwości na święta narodowe
 • Emocjonalne i racjonalne wiązanie uczniów z Ojczyzną
 • Rozwijanie szacunku dla symboli narodowych
 • Umiejętność pracy w grupie

Cele szczegółowe :

 • Zapoznanie uczniów z wydarzeniem historycznym związanym z Dniem
 • Niepodległości
 • Uzmysłowienie znaczenia wydarzeń związanych z tym świętem dla Polski
 • Poznanie znaczenia słowa „ojczyzna”
 • Uświadamianie ważności symboli narodowych

Metody:

 • dyskusyjne – praca z tekstem, własne wypowiedzi uczniów
 • podające- wykład informacyjny, pogadanka
 • problemowe z wykorzystaniem kart pracy, schematów
 • twórcze rozwiązywanie problemów
 • oglądowe – oglądowa – flaga, godło

Pomoce dydaktyczne :

teksty wierszy i opowiadań, ilustrację Grobu Nieznanego Żołnierza oraz inne związane z tematyką patriotyczną i historią Polski, karty pracy do analizy wiersza, hasła związane z wydarzeniami przedstawionymi w wierszu, nagranie hymnu państwowego, flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Przebieg lekcji:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Nasze symbole narodowe

 1. Wprowadzenie w tematykę patriotyczną poprzez wysłuchanie nagrania pieśni patriotycznej.
 2. Wykład informacyjny na podstawie, którego uczniowie dokonują analizy daty 11 listopada.
 3. Uczniowie otrzymują trzy ilustracje związane z Dniem Niepodległości, ich zadaniem jest wskazanie cech wspólnych, oraz symboli narodowych.
 4. Zapoznanie się z treścią wiersza Józefa Krajeńskiego „Grób Nieznanego Żołnierza”
 5. Podawanie skojarzeń związanych ze słowem ” ojczyzna „
 6. Praktyczne wykorzystanie symboli narodowych.
 7. Nawiązanie do polskich legend, które zawierają elementy historyczne i początki powstania symboli narodowych.

Leave a Reply