Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja zintegrowana

Temat: Własna historia kotka Pimpka

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów oraz umiejętności logicznego myślenia;
 • Rozwijanie spostrzegawczości;
 • Umiejętność współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń nadaje tytuły historyjkom obrazkowym;
 • Uczeń formułuje wypowiedzi;
 • Uczeń buduje związki przyczynowo-skutkowe poprzez układanie kolejności obrazków w historyjce;
 • Uczeń nazywa i rozróżnia pory roku na podstawie ilustracji;
 • Uczeń nazywa czynności.

Metody:

 • Praca w grupach;
 • Pogadanka,
 • Wykład,
 • Zagadki obrazkowe,

Środki dydaktyczne:

Rozsypanki obrazkowe; historyjki obrazkowe; opisy i obrazki pór roku; rozsypanka wyrazowa dotycząca pór roku; podstawowe informacje na temat czynności (karty czynności

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Własna historia kotka Pimpka

 1. Powitanie uczniów, zapoznanie się z nimi, wyjaśnienie celu lekcji. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy rozsypanką a historyjką obrazkową.
 2. Podział uczniów na 3 grupy robocze.
 3. Układanie z rozsypanek historyjek obrazkowych.
 4. Układanie planu wydarzeń.
 5. Nadawanie tytułów historyjkom i uzasadnienie nazwy.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Własna historia kotka Pimpka

 1. Ćwiczenia utrwalające czasowniki: karty czynności, nazywanie czynności, kalambury, określenie pytań czasownika.
 2. Wskazywanie czynności na obrazkach z wykorzystaniem poznanych pytań czasownika (co robi? co się z nim dzieje?)

III jednostka lekcyjna:

Temat: Własna historia kotka Pimpka

 1. Przypomnienie wiadomości o czterech porach roku; rozsypanka wyrazowa o czterech porach roku; dopasowanie opowiadania do pory roku; wskazanie na historyjkach obrazkowych elementów poszczególnych pór roku.
 2. Podsumowanie zajęć – quiz o czynnościach i porach roku

 

Leave a Reply