Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat:  Analiza tekstu poetyckiego, Pisownia wyrazów małą i wielką literą.

Cele główne:

 • Poznanie zasad czytania ze zrozumieniem;
 • objaśnienie niezrozumiałych wyrazów;
 • wzbogacenie słownictwa;
 • poznanie zasad analizy i interpretacji przeczytanego utworu poetyckiego;
 • wyjaśnienie zasad pisowni wyrazów małą i wielką literą w jęz. polskim.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi płynnie przeczytać wiersz zawierający archaizmy językowe;
 • Tworzyć spójne wypowiedzi na temat przeczytanego utworu;
 • Rozumie przesłanie wiersza;
 • Przedstawia wydarzenia z punktu widzenia bohatera;
 • Podaje przykłady z własnego doświadczenia, ilustrujące problem zawarty w wierszu;
 • Wie co to porównanie;
 • Umie wskazać rymy w wierszu;
 • Zna i rozumie zasady pisowni małą i wielką literą w polszczyźnie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Ćwiczeń praktycznych;
 • Kosza i walizki
 • Aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przyjaźń poddana próbie. Bajka „Przyjaciele” A. Mickiewicza

 1. Powitanie i przypomnienie tematu poprzedniej lekcji,
 2. Przeczytanie wiersza „Przyjaciela” A Mickiewicza,
 3. Wyjaśnienie archaizmów językowych, analiza wiersza i jego interpretacja,
 4. Układanie kodeksu dobrej przyjaźni.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: „Uje się nie kreskuje”, czyli pisownia wyrazów z ó i u

 1. Przypomnienie i uzupełnienie zasad pisowni małą i wielką literą w jęz. polskim,
 2. Użycie wielkich i małych liter w tekście,
 3. Przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych,
 4. Analiza planszy ortograficznej ze str. 322-323.

 

 

 

 

Leave a Reply