Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego:  Język polski

Temat:  Zasady pisania listu oficjalnego

Cele główne:

 • Przeczytanie tekstu prozatorskiego ze zrozumieniem;
 • Poznanie zasad redagowania listu oficjalnego;
 • Poznanie zasad pisania wyrazów z cząstkami super-, mini- w jęz. polskim.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Czyta tekst ze zrozumieniem;
 • Umie ułożyć chronologiczny plan wydarzeń;
 • Interpretować przeczytany uprzednio tekst;
 • Wie co to jest postęp techniczny i jakie on skutki może ze sobą nieść;
 • Umie scharakteryzować postać;
 • Zna zasady redagowania listu oficjalnego;
 • Umie napisać list w sytuacji oficjalnej;
 • Wie jak poprawnie zapisywać wybrane cząstki wyrazów w jęz. polskim.

Metody:

 • Eksponująca;
 • Ćwiczeń praktycznych;
 • Aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Piszemy list do króla Poleandra, władcy Kybery.

 1. Powitanie i przeczytanie pracy domowej,
 2. Przedstawienie planu wydarzeń opowiadania S. Lema „Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła”,
 3. Charakterystyka króla Poleandra,
 4. Próba zredagowania listu oficjalnego.

 

Leave a Reply