Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY „0”

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: Traffic and transport.

Cele główne:

 • Przedstawienie podstawowych środków transportu;
 • Wzbogacenie słownictwa uczniów odnośnie ruchu drogowego;
 • Podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie rozumienia ze słuchu;
 • Nauka zachowania się na pasach.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wymienia terminy związane z ruchem drogowym;
 • Uczeń pokazuje o jakim transporcie jest mowa;
 • Uczeń potrafi zachować ostrożność na przejściu dla pieszych.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Zdjęcia, ilustracje, zabawki, https://www.youtube.com/watch?v=9DNck4DR0Y0

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Transport.

 1. Piosenka witająca dzieci,
 2. Zapoznanie się z nowym słownictwem.

 

 

 

 

Leave a Reply