Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: Parts of the Body.

Cele główne:

 • Znajomość słownictwa związana z częściami ciała;
 • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim;
 • Znajomość krótkich poleceń związanych z zajęciami;
 • Utrwalanie poznanych wyrazów po przez piosenkę.

Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Potrafi nazwać części ciała w języku angielskim;
 • Samodzielnie podpisuje części ciała w języku angielskim;
 • Rozumie polecenia po angielsku zastosowane na lekcji.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  Body.

 1. Podpisanie części ciała na rysunku narysowanym przez dzieci,
 2. Śpiewanie piosenki dotyczącej części ciała.

 

 

 

 

Leave a Reply