Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Poznajemy litery.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą ‘’O’’ oraz ‘’I’’;
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia uczniów;
 • Uważne słuchanie tekstu literackiego;
 • Układanie poprawnie zdań.

Cele szczegółowe: uczeń;

 • Rozpoznaje litery ‘’O’’ oraz ‘’I’’;
 • Potrafi napisać litery ‘’O, o’’ oraz ‘’I, i’’;
 • Rozpoznaje wyrazy dwusylabowe;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem;
 • Odpowiada składnie na pytania związane z tekstem.

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka
 • Burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: O jak osa.

 1. Czytanie tekstu w podręczniku do klasy I „Elementarz odkrywców”;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń do klasy I „Elementarz odkrywców”;
 3. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza R. Grońskiego;
 4. Uczniowie ćwiczą samodzielne pisanie litery ‘’O’’;
 5. Rozwiązywanie ćwiczeń z kart pracy w grupie.

II jednostka lekcyjna:

Temat: I jak igła.

 1. Czytanie tekstu w podręczniku do klasy I „Elementarz odkrywców”;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń do klasy I „Elementarz odkrywców”;
 3. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza R. Grońskiego;
 4. Uczniowie ćwiczą samodzielne pisanie litery ‘’I’’;
 5. Rozwiązywanie ćwiczeń z kart pracy w grupie.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie cyfr i liter.

 1. Przypomnienie liczb od 1 do 10;
 2. Powtórzenie liter ‘’Aa’’, ‘’Rr’’ oraz ‘’Ss’’;
 3. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza R. Grońskiego;
 4. Pisanie liter po śladach.

 

Leave a Reply