Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przyrządy i pomoce przyrodnika.

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z przyrządami przydatnymi do obserwacji przyrody;
  • Charakterystyka mikroskopu, lupy, lornetki oraz taśmy mierniczej jako przyrządów służących do obserwacji przyrody.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Charakteryzuje przyrządy, dzięki którym może obserwować przyrodę;
  • Charakteryzuje mikroskop, taśmę mierniczą, lornetkę oraz lupę oraz opisuje zastosowanie tych przyrządów do obserwacji przyrody;
  • Umie dopasować ww przyrządy do obserwacji poszczególnych elementów przyrody.

Metody:

  • Pogadanka;
  • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przyrządy i pomoce przyrodnika.

  1. Omówienie budowy oraz zastosowania taśmy mierniczej, lupy, lornetki oraz mikroskopu,
  2. Omówienie zastosowania taśmy mierniczej, lupy, lornetki oraz mikroskopu oraz ich dopasowanie do obserwacji i charakterystyki poszczególnych elementów przyrody.

 

 

 

 

Leave a Reply