Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Ziemia- nasza planeta, Pole magnetyczne.

Cele główne:

 • Charakterystyka Ziemi jako planety, na której istnieje życie;
 • Charakterystyka Ziemi pod kątem jej fizycznej budowy oraz składu chemicznego;
 • Charakterystyka globusa jako modelu Ziemi z uwzględnieniem skali;
 • Wyjasnienie pojęcia pola magnetycznego Ziemi;
 • Charakterystyka magnesu oraz jego zastosowanie w kompasie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Charakteryzuje Ziemię i opisuje warunki umożliwiające życie na planecie;
 • Opisuje budowę Ziemi oraz skład chemiczny;
 • Charakteryzuje globus jako model służący do nauki o Ziemi z uwzględnieniem zastosowanej skali;
 • Wyjaśnia pojęcie pola magnetycznego na Ziemi;
 • Charakteryzuje magnes oraz wyjaśnia jego zastosowanie w kompasie do określania kierunków geograficznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Ziemia- nasz planeta.

 1. Omówienie Ziemi, jej budowy fizycznej oraz składu chemicznego,
 2. Wyjaśnienie powodu, przez który Ziemia nie posiada idealnie kulistego kształtu,
 3. Charakterystyka globusa,
 4. Umiejętność odczytu skali zastosowanej na globusie.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Pole magnetyczne.

 1. Wyjaśnienie pojęcia pola magnetycznego, biegunów, siły przyciągania i odpychania,
 2. Wyjaśnienie metody otrzymywania magnesu przy użyciu procesu fizycznego z zastosowaniem substancji zawierających żelazo,
 3. Wyjaśnienie budowy i zastosowania kompasu,
 4. Wyjaśnienie oddziaływania kompasu na rózne przedmioty.

Leave a Reply