Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Mapy i ich rodzaje.

Cele główne:

 • Charakterystyka wysokości z uwzględnieniem podziału na bezwzględną i względną;
 • Wyjaśnienie form terenu na mapie poziomicowej;
 • Charakterystyka metod szacowania wysokości;
 • Charakterystyka barw stosowanych w mapach hipsometrycznych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Charakteryzuje wysokość bezwzględną i względną w rzeczywistości i na mapie;
 • Opisuje formy terenu na mapie poziomicowej;
 • Opisuje metody stosowane do szacowania wysokości: matematyka, metoda cienia,.
 • Wyjaśnia barwy stosowane przy określaniu wysokości na mapie hipsometrycznej

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mapy i ich rodzaje.

 1. Omówienie podziału wysokości na bezwzględną i względną,
 2. Omówienie mapy poziomicowej z wyszczególnieniem barw stosowanych do określania wysokości,
 3. Zastosowanie obliczeń matematycznych oraz metody cienia do szacowania wysokości,
 4. Omówienie mapy hipsomertycznej,
 5. Omówienie barw stosowanych do określania wysokości na mapie hipsometrycznej.

 

 

Leave a Reply