Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  1 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórka z historii.

Cele główne:

  • Przypomnienie systemów chronologicznych i sposobów ich zapisu;
  • Epoki historyczne i ich dokładna charakterystyka.

Cele szczegółowe:

  • Uczeń potrafi płynnie poruszać się po chronologii historycznej i zapisywać daty;
  • Uczeń umie wymienić charakterystyczne, najważniejsze cech epok historycznych;
  • Uczeń umie wskazać najważniejsze wydarzenia w historii świata i Polski.

Metody:

  • Wykład;
  • Burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Powtórzenie wiadomości.

  1. Omówienie systemów chronologicznych i kalendarzy,
  2. Omówienie epok historycznych z ich dokładną charakteryzacją;
  3. Omówienie najważniejszych wydarzeń historycznych w dziejach świata i Polski, a także korelacji między nimi.

Leave a Reply