Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr  Jakub Orłowski

Lekcja  1 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Wprowadzenie do historii.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie celowości nauki historii i jej miejsca w świecie nauk;
 • Poznanie podstaw chronologii dziejów i sposobów zapisu;
 • Poznanie epok historycznych i ich charakterystyki.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń rozumie ideę badania dziejów ludzkości;
 • Uczeń zna podstawy chronologii;
 • Uczeń umie umiejscowić dzieje Polski w dziejach powszechnych.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Czym jest historia.

 1. Omówienie ogółu zagadnienia nauki historii,
 2. Omówienie relacji dziejów Polski z historią powszechną.

II jednostka lekcyjna: 

Temat:  Epoki historyczne.

 1. Opis i kolejność epok historycznych,
 2. Charakterystyka epok historycznych i okresów przejściowych.

 

 

 

Leave a Reply