Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  1 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Początki państwa polskiego.

Cele główne:

 • Poznanie pierwszych władców Polski i ich najważniejszych działań;
 • Poznanie sensu chrztu Mieszka I ijego konsekwencji;
 • Zjazd gnieźnieński i polityka Bolesława Chrobrego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje początki państwa polskiego;
 • Uczeń zna pierwszych władców Polski;
 • Uczeń umie objaśnić sytuację Polski u progu państwowości.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Początki państwa polskiego.

 1. Omówienie pierwszych władców i ich polityki,
 2. Omówienie wydarzeń w latach 960-1025.

 

 

 

 

Leave a Reply