Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat:  Jesienne warzywa.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z warzywami i owocami, które można znaleźć jesienią w ogrodzie;
 • Przedstawienie cech pozytywnych warzyw i owoców;
 • Charakterystyka miejsc, w których rosną warzywa i owoce;
 • Wyróżnienie kolorów, które możemy znaleźć wśród warzyw i owoców;
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem sylaby;
 • Zapoznanie dzieci i wykorzystanie praktyczne pojęcia kupowania i sprzedawania;
 • Zapoznanie dzieci ze sklepem i jego funkcjonowaniem;
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem przyjaźni i przyjaciela;
 • Przedstawienie sylwetki psa, jako przyjaciela;
 • Wyróżnienie cech psa, jako przyjaciela;
 • Przedstawienie różnic między psami i zadaniami, jakie spełniają;
 • Zapoznanie dzieci z sylwetą litery A;
 • Zapoznanie dzieci z mechanizmem zapisu litery A.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna nazwy warzyw i owoców, które rosną jesienią;
 • Potrafi wskazać zalety warzyw i owoców;
 • Potrafi scharakteryzować ogród;
 • Potrafi nazwać kolory warzyw i owoców oraz odszukać je w najbliższym otoczeniu;
 • Potrafi podzielić wyrazy na sylaby i wyklaskać je;
 • Potrafi kupić i sprzedać owoce i warzywa w klasowym sklepie;
 • Potrafi wykonać proste operacje liczenia niezbędne w procesie kupowania;
 • Potrafi liczyć do 5;
 • Potrafi opisać cechy charakterystyczne przyjaźni i przyjaciela;
 • Potrafi wskazać cechy psa, jako przyjaciela;
 • Potrafi wskazać różnice między psami wynikające z ras oraz zadań, jakie wykonują;
 • Potrafi odnaleźć literę A pośród innych liter i nazwać ją;
 • Potrafi napisać po śladzie literę A.

Metody:

 • Słowne – pogadanka
 • Burza mózgów- zabawa w sklep.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, eksponaty, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Warzywa jesienią.

 1. Zapoznanie  dzieci z warzywami, które rosną w ogrodzie,
 2. Wyjaśnienie czym są warzywa i jakie jest ich znaczenie dla zdrowia ludzi,
 3. Zabawa kolorami, które możemy znaleźć wśród warzyw i wokół nas,
 4. Dzielenie wyrazów na sylaby/ zabawa w klaskanie.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Owoce na straganie, nasi słodcy przyjaciele.

 1. Zapoznanie dzieci z owocami,
 2. Zapoznanie dzieci z wartością owoców dla naszego zdrowia ,
 3. Wspólne wykonanie sklepu z warzywami i owocami,
 4. Wspólne wykonanie środka płatniczego obowiązującego w klasowym sklepie,
 5. Zabawa w sklep.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Pies przyjacielem człowieka.

 1. Omówienie wraz z dziećmi pojęcia przyjaźni i przyjaciela,
 2. Scharakteryzowanie psa, różnorodności ras i jego funkcji, jaką spełnia w życiu człowieka,
 3. Zapoznanie się z cechami literki A,
 4. Odszukiwanie literki A pośród innych,
 5. Próby zapisania literki A po śladzie.

 

 

 

 

Leave a Reply