Konspekt

Konspekt do grupy przedszkolnej 

Lekcja 3 – 13 października 

Opracowała: mgr Anna Guzińska 

Nazwa bloku programowego: Jesienne dywany.

Temat: Kolory jesieni.

Dziecko:

 • Dostrzega zmiany w świecie przyrody charakterystyczne dla jesieni.
 • Nazywa kolory.
 • Różnicuje ekosystemy: sad, ogród, park, las.
 • Rozpoznaje różne gatunki drzew.
 • Nazywa części roślin.
 • Oddaje ruchem charakter muzyki, doskonali poczucie rytmu
 • Twarzy zbiory i przelicza jego elementy.
 • Tworzy kompozycje płaskie i przestrzenne z naturalnego tworzywa.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”.
 • Zabawy ruchowe w kole: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”.
 • Wysłuchanie wiersza pt. „ Jesienią” M. Konopnickiej.
 • Liście listeczki – zajęcia matematyczne, klasyfikowanie, przeliczanie, stosowanie liczebników głównych, nazywanie kolorów
 • W sadzie, ogrodzie, parku i lesie – pogadanka, różnicowanie ekosystemów, nazywanie roślin i ich owoców.
 • Zabawy z chustą KLANZY w kolory.
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”.
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer wśród drzew, oglądanie kory, zbieranie liści, i ich owoców.
 • Jesienne drzewa – praca plastyczna.
 • Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność narządów artykulacyjnych.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Leave a Reply