Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Friendship.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności mówienia;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo i wyrażenia;
 • Zachęcanie ucznia do myślenia kreatywnego;
 • Przedstawienie uczniom jak ważna jest przyjaźń.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;
 • Problemowe.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

https://www.teachingenglish.org.uk/article/friendship

https://www.youtube.com/watch?v=ozTrgZdntwI

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Friendship.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Krótkie wypracowanie pisemne na ocenę w ramach powtórki z poprzednich lekcji.
 3. Uczniowie oglądają krótkie nagranie i zgadują co będzie tematem lekcji..
 4. Uczniowie dostają arkusze z zadaniami do uzupełnienia związane z tematem.
 5. Uczniowie pracują w grupach w celu opisania dobrego przyjaciela.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Leave a Reply