Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Amazing superheroes.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • Uczeń ćwiczy wyrażenia ‘can’ i ‘have got’;
 • Uczeń mówi po angielsku.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;
 • Problemowe.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/amazing-superheroes

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Amazing superheroes.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się zaciekawić uczniów.
 3. Uczniowie oglądają krótkie nagranie i śpiewają piosenkę
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Leave a Reply