Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Historia Polski – kto nam opowie, Zamki w Polsce, Rodzaje rzeczowników, Przymiotniki i ich stopniowanie, Listopadowe święta

Cele główne:

 • Scharakteryzowanie początków powstania państwa polskiego;
 • Scharakteryzowanie najbardziej znanych zamków w Polsce;
 • Charakterystyka oraz umiejętność posługiwania się poszczególnymi częściami mowy;
 • Charakterystyka najważniejszych świąt listopada.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, kim jest Mieszko I  i  w którym roku odbył się jego chrzest;
 • Wie, jakie miasto było pierwszą stolicą Polski;
 • Potrafi wymienić miejscowości, w których są najważniejsze zamki;
 • Potrafi podzielić rzeczowniki ze względu na rodzaj;
 • Potrafi określić stopień przymiotnika;
 • Zna najważniejsze daty listopada i potrafi je scharakteryzować.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1A, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, wklejka do zeszytu, karty „Charakterystyczne zamki w Polsce”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Historia Polski – kto nam opowie, Zamki w Polsce

 1. Rozmowa o historii Polski oraz zapoznanie uczniów z najważniejszymi faktami dotyczącymi powstania Państwa Polskiego;
 2. Scharakteryzowanie najbardziej znanych zamków w Polsce.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Rodzaje rzeczowników

 1. Rodzaj żeński, męski i nijaki;
 2. Ćwiczenia praktyczne dotyczące rodzajów rzeczownika.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Przymiotniki i ich stopniowanie

 1. Scharakteryzowanie przymiotników ze względu na ich stopnie;
 2. Stopniowanie przymiotników – ćwiczenia praktyczne.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Listopadowe święta

 1. Scharakteryzowanie listopadowych świąt.

Leave a Reply