Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Cechy dobrego kolegi oraz nasze strachy, Trudne słówka – „ó” wymienne na „o”, Jesienne przetwory w słoiku, Wymarzony zawód

Cele główne:

 • Potrafi wymienić cechy dobrego kolegi
 • Wyjaśnienie terminu „strach” i sposobów radzenia sobie z nim;
 • Charakterystyka zasady „ó” wymiennego na „o”;
 • Poznanie przetworów i ich nazw;
 • Poznanie różnych zawodów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi się wypowiadać na temat czytanego tekstu;
 • Rozwija umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
 • Rozumie termin „strach” oraz zna sposoby radzenia sobie z nim;
 • Stosuje zasadę „ó” wymiennego na „o”;
 • Potrafi wymienić różne zawody i krótko je charakteryzuje.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Cechy dobrego kolegi oraz „wielkie oczy” strachu

 • Słuchanie ze zrozumieniem tekstu „Kanapkowa koleżanka” Rafała Witka;
 • Omówienie cech oraz zachowań dobrego kolegi;
 • Charakterystyka strachu oraz omówienie sposobów radzenia sobie z nim.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Trudne słówka – „ó” wymienne na „o”

 • Charakterystyka zasady „ó” wymiennego na „o”;
 • Słuchanie ze zrozumieniem wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Wlazł wół na stół”;
 • Wyrazy z „ó” na obrazkach w książce i zeszycie ćwiczeń – pisownia trudnych wyrazów.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Jesienne przetwory w słoiku

 • Poznanie przetworów i nazywanie ich;
 • Rozmowa na temat ulubionych przetworów.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Kim z zawodu chce być w przyszłości?

 • Słuchanie tekstu Wojciecha Widłaka pt. „Warto być…”;
 • Rozmowa na temat różnych zawodów;
 • Wypowiedzi uczniów na temat wymarzonego zawodu.

 

 

Leave a Reply